Tento krát by som sa chcel rozpísať o tom, že zmluvné podmienky každého jedného kontraktu sú veľmi dôležité. Tak pre súkromnú osobu ako aj pre podnikateľský subjekt. Na základe mnohých skúseností som totiž nadobudol pocit, že operátori doslova rátajú s tým, že zmluvné podmienky nikto čítať nebude.

  Začal by som tým, že sa v mnohých prípadoch vytvoril rozdiel medzi súkromnou osobou a podnikateľským subjektom. Na základe vyhratých súdnych sporov medzi súkromnou osobou a operátormi, operátori postupne upravili svoje podmienky a prispôsobili ich zákonu o ochrane spotrebiteľa. Nebolo totiž nijako fér to, že operátor mesiac pred ukončením 24 mesačnej viazanosti žiadal od Vás plnú hodnotu akciového telefónu + zmluvnú pokutu podľa zmluvy a pod. (Zákon č.250, § 3, odsek 3). Dnes máme degresívne zmluvné pokuty – hodnota pokuty klesá priamo úmerne s počtom dní vo viazanosti, na konci viazanosti je zmluvná pokuta 0 €. Alebo napríklad, dnes má zákazník možnosť vrátiť zmluvu doručenú cez kuriéra do 14 dní. To znamená, každý má možnosť si zmluvu čítať dovtedy, kým pochopí každý jeden článok. Ak sa mu niečo nepáči, zmluvu vráti a bude mu stornovaná. Toto sa ale všetko týka súkromných osôb.

  Firma, alebo akýkoľvek iný právny subjekt oprávnený podnikať a teda disponovať vlastným IČO má tých možností výrazne menej. Dnes poznáme operátora, ktorý degresívne pokuty pre IČO zákazníkov proste neposkytuje. To znamená, keď ste IČO zákazník, budete aj posledný deň platiť plnú výšku zmluvnej pokuty. Často sa pýtam zamestnancov tohto operátora, prečo? V globále odpoveď je, a prečo nie? Prečo potom napr. hypotekárne, leasingové a úverové spoločnosti nepýtajú do konca splatenia úveru rovnakú výšku zostatku ako bol na začiatku? Napr. máte úver s mesačnou splátkou 200 € mesačne na 12 mesiacov a táto spoločnosť Vám posledný mesiac pri žiadosti o predčasnom ukončení úveru povie, že ste im stále dlžný plnú sumu úveru ako tomu bolo pri podpise zmluvy.
Iný fenomén je zmluvná pokuta pri kontraktoch bez akciového zariadenia – zmluvné pokuty vo výškach 70 €, 100 €, 120 € a podobne aj pri kontraktoch, pri ktorých od operátora nezískate buď nič, poprípade nejakú tú zľavu z mesačného poplatku. Mám z toho taký pocit, že majú obavu a preto vás potrebujú zazmluvniť pod hrozbou pokuty v každom prípade.

  Rámcové zmluvy, to sú zmluvy, ktoré Vám ako IČO zákazníkovi dá podpísať operátor v čase, keď máte povedzme 5 a viac aktívnych kontraktov. Akým spôsobom tieto zmluvy pred podpisom prezentujú, to je téma na samostatný blog, ale jedno isté, väčšina zákazníkov nemá vedomosť o tom, že takú zmluvu podpísanú majú. A ak si aj spomenú, že takú zmluvu niekedy podpisovali, nemajú vedomosť, že tieto zmluvy majú ako základ v jednom z článkov formulku v štýle, že ak ani jedna zo strán tejto zmluvy neoznámi druhej strane pred koncom účinnosti zmluvy záujem o vypovedanie, platnosť a účinnosť zmluvy sa automaticky predĺži vždy o rok, dva, tri…. záleží od konkrétneho prípadu.

  Preverte si svoje platné zmluvy u operátora, dajte si ich dopodrobna vysvetliť a nové zmluvy podpisujte len s vedomím, že rozumiete všetkým výhodám aj rizikám, ktoré so sebou prinášajú. Neváhajte a skúste si vyžiadať našu bezplatnú analýzu vašich súčasných nákladov na telekomunikačné a IT služby, ktorá zároveň zahŕňa audit platných zmlúv.

Marek Hamran
konateľ spoločnosti HEXECO s.r.o.